Årsmöte

Sotenäs Personhistoriska Förening

Hunnebostrand

Årsmötet 2018

 

Vid årsmötet beslutades i enlighet med föreningens stadgar.

 

Styrelsen består nu av:

Barbro Marzelius Alm ordförande, Hilding Jacobsson, Bo Turemark, Ingrid Wockatz, Karin Classon, Gunnar Olsson, och Åke Öster. På styrelsens möte senare kommer det konstituerande mötet att fördela de olika funktionerna.

 

Ett uppskattat inslag var Göran Hahnes föredrag som tog upp händelser ända från vikingatiden.

 

Årsmöte 2017

 

På årsmötet beslutades i enlighet med stadgarnas punkter. Till ny styrelseledamot utsågs Åke Öster. Ingrid Wockatz hade avsagt sig uppdraget som sekreterare, men är fortsatt kvar i styrelsen.

 

Styrelsen består nu av:

Barbro Marzelius Alm ordförande, Hilding Jacobsson, Bo Turemark, Ingrid Wockatz, Karin Classon, Gunnar Olsson, Solveig Blomstrand och Åke Öster. På styrelsens möte i maj kommer det konstituerande mötet att fördela de olika funktionerna.

 

Hedersmedlemmar: Förening har följande hedermedlemmar: Nils Marelius, Hilding Jacobsson, Karin Classon och Anna-Greta Svensson. Till de medlemmar som tidigare inte fått diplom utdelades dessa.

 

Anna-Greta Svensson, Hilding Jacobsson och Karin Classon, tre av föreningens hedersmedlemmar får diplom för gagnerikt och värdefullt arbete i föreningen.