Höstmöte 2015-16


Från höstmötet 2016

Föreningen hade sitt höstmöte i Smögens församlingshem den 20 oktober.

Ordföranden och styrelsen informerade om bl.a. ekonomin, kulturvandringarna, vårt arkiv i Bovallstrand, hemsidan och en kort redogörelse för arbetet med registrering till dödskivan.


Därefter var det dags för kvällens föreläsare Jan Nilsson att berätta om: "Ruskighter en torsdag i Bullaren". Ett intressant och spännande fall där besökarna fick ge sin syn på domslutet.

Från höstmötet 2015 

Förening hade sitt höstmöte den 15 oktober i Kungshamns församlingshem. Mötet blev välbesökt av medlemmar och intresserade.


En mycket uppskattad programpunkt var kvällens föreläsare Leif Molander, som talade om ”Saltsjuderier och saltframställning i Bohuslän”.

 


Föreningens kassör Bo Turemark

Text: Solveig Blomstrand

Foto: Gunnar Olsson

Föreningens ordförande hälsar alla välkomna till höstmötet 2015