Årsmöte

Sotenäs Personhistoriska Förening

Hunnebostrand

Årsmötet 2019


Vid årsmötet beslutades i enlighet med föreningens stadgar.


Styrelsen består nu av:

Barbro Marzelius Alm ordförande, Hilding Jacobsson, Bo Turemark, Ingrid Wockatz, Gunnar Olsson, Kent Christensson och Åke Öster. På styrelsens möte senare kommer det konstituerande mötet att fördela de olika funktionerna.


Ett uppskattat inslag var Sonja Lundin som berättade om Åby Säteris historia genom tiderna.


Hedersmedlemmar:


Förening har följande hedermedlemmar: Hilding Jacobsson, Karin Classon och Anna-Greta Svensson. Till de medlemmar som tidigare inte fått diplom utdelades dessa vid årsmötet 2017.


Anna-Greta Svensson, Hilding Jacobsson och Karin Classon, hedersmedlemmar får diplom för gagnerikt och värdefullt arbete i föreningen.