Jubileumsåret 2015

Jubileumsåret 2015  25 år 1990-2015


Året 2015, då vi varit verksamma i 25 år, uppmärksammades på olika sätt.


Vi startade firandet den 17 mars med jubileumsfest med ca 60 deltagare. Medlemmar som varit med från starten berättade om hur det hela började.  Vi underhölls också av musikgruppen Ingenting. Ett mycket uppskattat inslag med Sven, Morgan och Vendel.Foto: Gunnar Olsson


Bovallstrands församlingshem var välfyllt av medlemmar när föreningen  firade sitt 25-årsjubileum.


Efter sedvanliga årsmötes-förhandlingar inleddes festen med välsmakande Bovallsplanka.


Ordföranden Barbro Marzelius Alm framförde tillsammans med Sven i gruppen Ingenting, en ny valskomposition.