Aktiviteter

Aktiviteter:Välbesökt DNA-Café


DNA café i Todderöds skola har hållits i april och i november 2018. Båda tillfällena samlades 35-40 personer som släktforskar och andra som vill fördjupa sin forskning med hjälp av DNA teknik. Föreläsare i april var Lisbet Rodin från Göteborgs släktforskarförbund och i november var det Ingmar Thoresson.


Deltagarna framförde önskemål om ytterligare en sammankomst under vårenTvå Sotenäsföreningar i lyckat möte om persondata och bilder

Föreningen var inbjuden till Hunnebostrands Bildarkiv för att informera om sin verksamhet. Ordföranden Barbro Marzelius Alm berättade om arbetet med att rekonstruera de kyrkböcker som förstördes i branden i Tossene 1898. Solveig Blomstrand visade hur man gör sökningar i de digitala kyrkböckerna som tillhandahålls av Arkiv Digital samt även hur man använder den databas som Släktdata har (slaktdata.org).


Det var intressant att få information om hur bildarkivet tagit hand om och registrerat alla sina samlingar av foton. Man visade även hur sökningen av bilder går till i dataprogrammet Sofie. Det är ett mycket värdefullt och imponerande arbete som läggs ner i Hunnebostrands Bildarkiv och här har de båda föreningarna mycket att bidra med för personer som är intresserade av att forska efter sina anor, gårdar mm.

Ordföranden berättar om föreningens verksamhet vid Hunnebostrands Bildarkivs årsmöte

Text: webmaster

Foto: Elisabeth Fröidh

Solveig visar hur man kan göra sökningar i kyrkböcker via Arkiv Digital m.fl. databaser som är till god hjälp för släktforskning