Leif Holms bilder

Sotenäs Personhistoriska Förening

Hunnebostrand

Leif Holms bilder

Den legendariska passagerarbåten GREBBESTAD. Hemmahörande på Örn

Sotekanalen, från byggandet

Håbacka: Traktens ungdomar har samlats nedanför Håle gamla folkets hus. Kan bara indentifira några av dem. De är fotograferade på åkern, längst upp i Hålebacken

Höbärgning: Ett kort från Bua. Fr. v. Min farbror John Holm, farmor Hilma Holm och farfar Joel Holm

Kooperativa: Våren 1945 invigdes kooperativa butilken på Rörvik. Verksam-heten drevs till butikdöden drabbade föreningen, fram till mitten av 1960-talet

Smedjan: Skandinaviska Granits smedja på Rörvik Östergård. Här arbetade smén varje dag. Kan än i dag höra ljuden från smedjan. Revs någon gång på 60-talet.

Håle Folkets Hus: Traktens dansanta ungdomar har samlats. I främre raden amatörfotografen Allvin, Åke Ferm (dragspel) och Axel Kristensson. Kan identifera några av.

Höskörd: En bild från 1925/26 tagen här på Bua. Fotografen var Allvin. I främre raden: fr.v Eva Nyström g. Backlund, Dagmar Mattson g.Johansson, Allvin, Helga Mattsson. (dog av sockersjuka det år som insulinet kom 1926) min far Harald Holm, Henry Mattsson, Pansar från Malmön och Sigrid Mattsson

Örn: En av Göteborgsbåtarna har angjort ångbåtsbryggan på Örn. Lägg märke till högarna med gatsten. Kortet är troligen taget 1930-40-talet