Styrelsen

Sotenäs Personhistoriska Förening

Hunnebostrand

Styrelsen

Ordförande

Barbro Marzelius Alm, ordförande

ordf(at)sotenasperson.se

 

Ledamöter

Hilding Jacobsson, vice ordförande

viceordf(at)sotenasperson.se

 

Bo Turemark, kassör

kassor(at)sotenasperson.se

 

Åke Öster, sekreterare

ake.oster(at)sotenasperson.se

 

Karin Classon

 

Ingrid Wockatz

ingrid.wockatz(at)sotenasperson.se

 

Gunnar Olsson

gunnar(at)sotenasperson.se

 

 

Arkivansvariga

Hilding Jacobsson

Gunnar Olsson

 

 

Revisorer

Göran Henriksson

Åke Henriksson

 

Revisor suppleant

Mats Andersson

 

Valberedning

Jens Olsson

Bjarne Josefsson

Hillevi Andersson

 

Webmaster

Solveig Blomstrand

webmaster(at)sotenasperson.se

Styrelsemöte 4 september 2015 hos Gunnar

Hilding, Solveig, Bo, Barbro och Ingrid.

Foto: Gunnar Olsson