Styrelsen o.Verksamheten

Sotenäs Personhistoriska Förening

Smögen

Styrelsen

Ordförande

Barbro Marzelius Alm, ordförande

ordf(at)sotenasperson.se


Ledamöter

Hilding Jacobsson, vice ordförande 

viceordf(at)sotenasperson.se


Bo Turemark, kassör

kassor(at)sotenasperson.se


Åke Öster, sekreterare

ake.oster(at)sotenasperson.se


Ingrid Wockatz

ingrid.wockatz(at)sotenasperson.se


Gunnar Olsson

gunnar(at)sotenasperson.se


Kent Christensson

kent(at)sotenasperson.se


Arkivansvarig

Hilding Jacobsson
Revisorer

Göran Henriksson

Åke Henriksson


Revisor suppleant

Mats Andersson


Valberedning

Hillevi Andersson

Mats Andersson


Webmaster

Leif Sanne

webmaster(at)sotenasperson.se

Styrelsemöte 4 september 2015 hos Gunnar

Hilding, Solveig, Bo, Barbro och Ingrid.

Foto: Gunnar Olsson