Årsmötet 9/3 2023

Årsmötet beslutades i enlighet med föreningens stadgar och sedvanliga förhandlingar.

Ingrid Wockatz avtackades efter sina 11 år i styrelsen.

Eva Bodgren invaldes i styrelsen.

Göran Henriksson visade med bildspel hur Hunnebostrands Bildarkiv jobbar med sina bilder.

 

Årsmötet 15/3 2022

Sedvanliga förhandlingar därefter språgar Cåre Tånge om traktens dialekter! Mycket uppskattat!

Hubbry, Vorsken, Longken, Trevôrrn, Skôdda och Blåvessler för att nämna några 🙂 

     


Årsmötet 28/3 2019

Årsmötet beslutades i enlighet med föreningens stadgar och sedvanliga förhandlingar.

Ett uppskattat inslag var Sonja Lundin som berättade om Åby Säteris historia genom tiderna.

Hedersmedlemmar:

Förening har följande hedersmedlemmar: Anna-Greta Svensson, Hilding Jacobsson och Karin Classon, hedersmedlemmar får diplom för gagnerikt och värdefullt arbete i föreningen.

Till de medlemmar som tidigare fått diplom utdelades dessa vid årsmötet 2017.


Jubileumsåret 2015  25 år 1990-2015

Året 2015, då vi varit verksamma i 25 år, uppmärksammades på olika sätt.

Vi startade firandet den 17 mars med jubileumsfest med ca 60 deltagare. Medlemmar som varit med från starten berättade om hur det hela började.  Vi underhölls också av musikgruppen Ingenting. Ett mycket uppskattat inslag med Sven, Morgan och Vendel.

Bjarne Josefsson läste en egenhändigt skriven, skämtsam dikt,
Jens Olsson berättade om torpvandringarna under åren (startade 1999) och Erland Svensson sjöng och
deklamerade.

Gruppen ”Ingenting” underhåller med sång och att spela på såg under årsmötet 2015.

Bovallstrands församlingshem var välfyllt av medlemmar när föreningen  firade sitt 25-årsjubileum.

Efter sedvanliga årsmötes-förhandlingar inleddes festen med välsmakande Bovallsplanka.

 

Ordföranden Barbro Marzelius Alm framförde tillsammans med Sven i gruppen Ingenting, en ny valskomposition.

Foto: Gunnar Olsson.

 

 

 

 

 

Nils Marelius hedras med att bli heders-medlem i föreningen och ordförande Barbro Marzelius Alm tillsammans med heders-ordförande Carl-Olof Hasselberg överlämnar blommor och diplom på årsmötet i Bovallstrand 4 mars 2008