Styrelsen o.Verksamheten

Sotenäs Personhistoriska Förening

Smögen

Styrelsen

Arkivansvarig:

Hilding Jacobsson

hijac37(at)gmail.com


Hemsideansvarig:

Leif Sanne

leifsanne(at)live.se

Revisorer:

Göran Henriksson

Åke Henriksson


Revisor suppleant:

Mats Andersson


Valberedning:

Hillevi Andersson

Mats AnderssonStyrelsemöte 4 september 2015 hos Gunnar

Hilding, Solveig, Bo, Barbro och Ingrid.

Foto: Gunnar Olsson

Ordförande:

Barbro Marzelius Alm, ordförande

ordf(at)sotenasperson.se


Vice Ordförande:

Hilding Jacobsson 

hijac37(at)gmail.com


 kassör - vakant

kassor(at)sotenasperson.se


Sekreterare:

Åke Öster

ake.oster(at)sotenasperson.se


Ledamöter:

Ingrid Wockatz

iwockatz(at)hotmail.com


Gunnar Olsson

gerrebo2(at)gmail.com


Leif Sanne

leifsanne(at)live.se(byt ut "(at)" mot "@")