Valda vid årsmötet 15/3 2022

 

Ordförande:     Barbro Marzelius Alm        ordf(at)sotenasperson.se
V. Ordförande: Hilding Jacobsson               hijac37(at)gmail.com
Kassör:              Leif Sanne                           kassor(at)sotenasperson.se
Sekreterare:      Åke Öster                            ake.oster(at)gmail.com
Ledamöter:       Ingrid Wockatz                   iwockatz(at)hotmail.com
                          Gunnar Olsson                    gerrebo2(at)gmail.com
                          Birgitta d’Aubigné              birgitta.d.aubigne(at)gmail.com

(byt ut ”(at)” mot @)

Arkivansvarig:       Hilding Jacobsson         hijac37(at)gmail.com
Hemsideansvarig:  Leif Sanne                      leifsanne(at)live.se
Revisorer:               Göran Henriksson        Åke Henriksson
Revisor suppleant: Mats Andersson
Valberedning:         Hillevi Andersson          Mats Andersson