Valda vid årsmötet 15/3 2022

 

Ordförande:     Barbro Marzelius Alm        ordf(at)sotenasperson.se
V. Ordförande: vakant               
Kassör:              Leif Sanne                           kassor(at)sotenasperson.se
Sekreterare:      Åke Öster                            ake.oster(at)gmail.com
Ledamöter:       Eva Persson Bodgren         eva(at)bodgren.se
                          Gunnar Olsson                    gerrebo2(at)gmail.com
                          Birgitta d’Aubigné              birgitta.d.aubigne(at)gmail.com

(byt ut ”(at)” mot @)

Arkivansvarig:       vakant         
Hemsideansvarig:  Leif Sanne                      kassor(at)sotenasperson.se
Revisorer:               Göran Henriksson        Åke Henriksson
Revisor suppleant: Mats Andersson
Valberedning:         Hillevi Andersson          Mats Andersson