Vårt arkiv.

Vårt arkiv finns i Bovallstrands församlingshem, där vi har öppet första och tredje helgfria tisdagen i varje månad. Där finns materialet som är rekonstruerat efter branden 1898* i Tossene prästgård och annan litteratur som är intressant. Där brukar också finnas många kunniga släktforskare som kan ge tips och hjälp med din forskning.

1898 brann Tossene prästgård ner. Huvuddelen av pastoratets kyrkoarkiv förstördes. Utan tillgång till kyrkböcker blev det stopp för många släktforskare. Föreningen bildades för att rekonstruera materialet som brunnit. Detta är bakgrunden till att Sotenäs Personhistoriska föreningen bildades 1990 med uppgift att söka fram personuppgifter ur andra tillgängliga källor. Föreningen har genom sina medarbetare samlat in åtskilligt material från de väsentligaste källorna som mantalslängder, husförhörslängder, bouppteckningar, läns-räkenskaper och i någon mån från domböcker, SCB-utdrag mm. Vi har samlat in material som omfattar tiden 1658-1897 för Tossene och Askums församlingar samt 1658-1830 för Bärfendal. Därefter har Bärfendal böckerna kvar. För den från Askum utbrutna församlingen Kungshamn med Smögen finns också uppgifter fram till 1897.

Materialet för Tossene, Askum och Bärfendal finns på Arkiv Digital. (Här krävs dock ett abonnemang för att komma åt sockenlängderna). Besök oss gärna så hjälper vi till att forska. Se öppettider

   *Kyrkböckerna som brann upp. artikel i Kaprifolen 2017 av Edmond Bäck

Sveriges dödbok 1815-2020 finns nu tillgänglig

Sveriges dödbok har fyllt ett behov inom släktforskningen och därför har röster höjts för att projektet:

Namn åt de döda ska fortsätta. Med anledning av detta har förbundsstyrelsen beslutat gå vidare med projektet att registrera döda åren 1800-1859.

Sotenäs Personhistoriska förening har styrelsemedlemmar m.fl. som har börjat med att genomföra registreringar för åren 1800-1859.

Från den 1 februari 2018 har alla fri tillgång till Riksarkivets digitala arkivinformation.

Du hittar över 100 miljoner digitala arkivhandlingar i Digitala forskarsalen. Sök här

Forskningsmaterial

I vårt arkiv finns en stor samling av böcker med mera att forska i. Förteckning har du här: Invent böcker 2014 mm

Förteckning över domböcker m.m. hittar du här: Bouppteckningar

I våra datorer finns också ArkivDigital.

Sveriges dödbok 8 (1830-2000).

Sveriges befolkning 1890, 1900, 1910, 1970, 1980, 1990, 2000 finns på våra datorer.

Sveriges befolkning 1940, 1950, 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 finns på Arkiv Digital.

Begravda i Sverige finns på våra datorer.

Bohusläns föreningsarkiv (Arkivportalen)

Med nedanstående länk kommer du till Bohusläns föreningsarkiv på Bohusläns museum.(gemensam för folkrörelsearkiven i Västra Götalands län) Museigatan 1, Uddevalla Telefon 0522-656503

Här finns arkiv där man bland annat kan läsa gamla tidningar på microkort.

Arkivportalen                       https://www.facebook.com/groups/

 

Arkivportalen Norge           https://www.arkivportalen.no/

Arkivportalen Europa         https://www.archivesportaleurope.net/sv